Accueil > Actoren > 3 vragen aan...

3 vragen aan...

Articles de cette rubrique

 • ... Mevr. Charline Desmecht, Directrice van equal.brussels

  Mevrouw Charline Desmecht is de nieuwe directrice van equal.brussels. Vol vuur en enthousiasme belicht zij in dit interview de aspiraties en plannen van haar dienst, die moet uitgroeien tot het kruispunt voor expertise en strategie inzake gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. equal.brussels bouwt een constructieve en uitgebreide ondersteuning uit ten voordele van alle gewestelijke actoren van het gelijke kansenbeleid
  Mevrouw Desmecht, u bent sinds kort directrice (...)

 • ... Mevr. Sayanne Lima-Pinto, Coördinatrice gender mainstreaming in het Brussels Gewest

  Mevrouw Sayanne Lima-Pinto is belast met de ondersteuning van de implementatie en uitvoering van de strategie van gender mainstreaming, die sinds 2012 een wettelijke verplichting is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe zij dit proces begeleidt en welke hindernisen zij hierbij ondervindt, kan u lezen in dit interview. Gender mainstreaming is “work in progress”. Het moet allemaal nog groeien. Maar we zijn vertrokken en, zeker weten, het wordt beter met de tijd.
  Mevrouw Lima Pinto, (...)

 • ... de Heer Pieter-Jan De Buyst, Gewestelijk coördinator Partner- en Familiaal Geweld

  In 2015 werd er in de schoot van equal.brussels (toen Directie Gelijke Kansen) opnieuw een Gewestelijk Coördinator Partner- en Familiaal Geweld aangesteld, namelijk de heer Pieter-Jan De Buyst. Wij vroegen de nieuwe coördinator naar zijn functie, zijn aanpak en zijn ervaring met het beleid rond de bestrijding van gendergerelateerd geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kruisbestuiving kan zeer vruchtbaar zijn ! Wat wij doen rond gendergerelateerd geweld binnen equal.brussels is daar (...)