Accueil > Actoren > Middenveld

Middenveld

Articles de cette rubrique

  • De verenigingen voor gendergelijkheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

    Gendergelijkheid is een werk van lange adem en moet op meerdere fronten tegelijkertijd worden gevoerd. Daarom bestaat er een waaier aan geëngageerde verenigingen in het Brussels Gewest die dit ideaal trachten te realiseren. Ontdek hen vlug in al hun diversiteit.
    In België bestaan er vele middenveldorganisaties die bijzonder actief zijn. Zij maken een belangrijk onderdeel uit van het maatschappelijk weefsel. En dat is hoopgevend. Immers, hoe actiever een organisatie, hoe meer zij bijdraagt (...)