Homepagina > Genderbeleid > Wetgeving en beleidskader

Wetgeving en beleidskader

Artikels van deze rubriek

 • Wetgeving inzake gender mainstreaming op het grondgebied van Brussel

  De wetgeving rond gender mainstreaming is een onmisbaar instrument om de waardering van het Belgisch engagement voor vrouwenrechten en gendergelijkheid dat werd aangegaan bij de adoptie in 1995 van de Verklaring en het Peking Actieprogramma van de Verenigde Naties uit te drukken en in daden om te zetten. Hieronder vindt u de wetgeving die van kracht is op het Brussels grondgebied en die het kader vormt voor de strategie van gender mainstreaming.
  Waarom iets eenvoudig maken als het (...)

 • De gewestelijke wetgeving inzake gendergelijkheid in Brussel

  27 oktober 2016 - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen
  14 juli 2016 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus
  5 februari 2015 - Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 156 (...)

 • De strijd tegen geweld op vrouwen

  De strijd tegen geweld op vrouwen is een materie die alle bestuursniveaus aanbelangt: het federale, regionale en gemeentelijk niveau. Wij zoomen hier in op het Brussels gewest.
  « “The global pandemic of violence against women and girls thrives in a culture of discrimination and impunity,” » verklaarde Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties tijdens zijn toespraak bij de lancering van de campagne "One Billion Rising", op 14 februari 2013
  De VN schat dat één vrouw op drie in (...)

 • Het Brussels regionale gelijke kansenbeleid in een notendop

  Welke zijn de belangrijke beleidsdocumenten die het kader vormen waarbinnen het gelijke kansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wordt gevoerd? Wij verzamelden hieronder enkele sleuteldocumenten voor de regeerperiode 2014-2019.
  • Oriëntatienota: Brussel, een stad die met respect diversiteit verbindt (7 november 2014)
  • De brochure voor het grote publiek Gendervriendelijk Brussel (2014) stelt de grote lijnen voor van het genderbeleid in BHG. Zij belicht ook de belangrijke (...)

 • Belgische wetgeving inzake gender mainstreaming

  De wetgeving rond gender mainstreaming is een onmisbaar instrument om de waardering van het Belgisch engagement voor vrouwenrechten en gendergelijkheid dat werd aangegaan bij de adoptie in 1995 van de Verklaring en het Peking Actieprogramma van de Verenigde Naties uit te drukken en in daden om te zetten. Hieronder vindt u de wetgeving die van kracht is in België en die het kader vormt voor de strategie van gender mainstreaming.
  1. Federaal niveau
  Wet van 12 januari 2007 strekkende tot (...)