Homepagina > Genderbeleid > Dossiers

Dossiers

Artikels van deze rubriek

  • De vrouwen in de symbolische stedelijke ruimte

    Overal ter wereld prijken er namen van mannen op de straatbordjes. En zo weerspiegelt dit blauwe emaille de genderverhoudigen en de machtsrelaties die hiermee gepaard gaan.
    Op 11 november jl., vrouwendag, engageerde de stad Brussel zich publiekelijk om de straatnamen te vervrouwelijken. Er werd een lijst opgesteld met de namen van 26 beroemde vrouwen, die geleidelijkaan, gelijke tred houdend met de voortschrijdende werkzaamheden van de stadsinrichting, op de naambordjes zullen verschijnen. (...)