Homepagina > Open Data & Gender > Wettelijk kader

Wettelijk kader

Artikels van deze rubriek

  • Gender mainstreaming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

    Voor dit onderwerp verwijzen wij u naar het artikel rond de gender mainstreaming wetgeving.

  • Ordonnantie "PSI" in het Brussels Gewest

    Volledig titel: Ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie - zie online
    Inwerkingtreding: 10.11.2016 Op stapel: besluit over o.a. de betekenis van de licentie In afwachting hiervan: gebruik van deze (...)