Accueil > Actoren > Brussels Gewest

Brussels Gewest

Articles de cette rubrique

 • Brusselse organen voor gendergelijkheid

  In België is gendergelijkheid een transversale beleidsmaterie en dit op alle bestuursniveaus (federaal, regionaal en gemeentelijk niveau).
  Dit betekent dat op elk bestuursniveau een persoon uit het beleid (minister, staatssecretaris, of schepen) de taak heeft een gelijke kansenbeleid op te zetten en er over moet waken dat er een genderdimensie wordt geïntegreerd in alle beleidsmaatregelen.
  Gendergelijkheid maakt veelal deel uit van een samengestelde portefeuille "gelijke kansen", die ook (...)

 • Gendergelijkheid in de Brusselse gemeenten

  Waar zijn de gemeentelijke gelijke kansenambtenaren belast met gendergelijkheid ?
  Aandacht voor en bevorderen van gendergelijkheid is in België ook een gemeentelijk bevoegdheid. In de praktijk is deze meestal ingekapseld in een ruimer gelijke kansenbeleid. Nochtans verschilt de mate waarin gemeenten zich engageren voor gelijke kansen en meer specifiek voor gendergelijkheid erg : sommige gemeenten duidden expliciet een lokale mandataris (m/v) aan die belast is met gelijke kansen en andere (...)