Accueil > Genderbeleid > Nieuws > De "gegenderde" data van BISA op Opendatastore.brussels

De "gegenderde" data van BISA op Opendatastore.brussels

Het Brussels Instituut voor de Statistiek en Analyse (BISA) publiceerde zopas op het open dataportaal van het Brussels Gewest Opendatastore.brussels 16 datasets van zijn website. Bij 9 ervan zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht, 5 ervan zijn genderstatistieken.

"Gegenderde" gegevenssets ?

Van de 16 datasets die BISA geopend heeft, bevatten er 9 gegevens die uitgesplitst zijn naar geslacht [1] en 5 worden aangemerkt als genderstatistieken (aangemerkt met een sterretje) [2] :

BISA integreert reeds geruime tijd een genderaspect in zijn werk. Wij raden u ten stelligste aan om het nummer 4 van hun tijdschrift Focus, met als titel "Gender en statistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" te lezen, dat verscheen in mei 2014.

  1. Bevolking*
  2. Bestaansonzekerheid en sociale bijstand*
  3. Gezondheid*
  4. Onderwijs*
  5. Arbeidsmarkt*
  6. Mobiliteit en vervoer
  7. Veiligheid
  8. Verkiezingen

Notes

[1Gegevens die uitgesplitst zijn naar geslacht zijn gegevens over vrouwen en mannen en deze worden afzonderlijk gepresenteerd, Eigen vertaling van bron : UNESCO, UNESCO’s gender mainstreaming implementation framework (GMIF) for 2002-2007, 2003 - Online : http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131854e.pdf)

[2Genderstatistieken zijn statistieken die op een adequate manier de verschillen en de ongelijkheden in de situatie van vrouwen en mannen weergeven op alle domeinen van het leven. Genderstatistieken worden gedefinieerd door de som van de volgende kenmerken : (a) de gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, dit is een eerste en noodzakelijke stap ; (b) de gegevens zijn relevant voor gendervraagstukken ; (c) de gegevens zijn gebaseerd op begrippen en definities die op een adequate manier het verschil tussen vrouwen en mannen weergeven rekning houdend met alle aspecten van hun leven ; en (d) de manier waarop de data worden verzameld houden rekening met stereotypen en met socio-culturele factoren die seksistische vooroordelen kunnen meebrengen. Eigen vertaling van bron : UNSTATS - Online : http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/What-are-gender-stats.ashx