Accueil > Actoren > Middenveld > De verenigingen voor gendergelijkheid in het Brussels Hoofdstedelijk (...)

De verenigingen voor gendergelijkheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gendergelijkheid is een werk van lange adem en moet op meerdere fronten tegelijkertijd worden gevoerd. Daarom bestaat er een waaier aan geëngageerde verenigingen in het Brussels Gewest die dit ideaal trachten te realiseren. Ontdek hen vlug in al hun diversiteit.

In België bestaan er vele middenveldorganisaties die bijzonder actief zijn. Zij maken een belangrijk onderdeel uit van het maatschappelijk weefsel. En dat is hoopgevend. Immers, hoe actiever een organisatie, hoe meer zij bijdraagt aan het politieke debat en hoe meer zij de democratische gezondheid van een staat garandeert. Bovendien wegen verenigingen aanzienlijk op de Belgische economie, zowel voor wat hun bijdrage aan de nationale welvaart (meer dan 5%) als voor wat hun bijdrage aan de werkgelegenheid (11%) betreft (Nationale Bank van België, 2013).

Dit is de reden waarom de Koning Boudewijnstichting de evolutie van het sociale middenveld scherp in het oog houdt door middel van zijn jaarlijkse barometer van het verenigingsleven. Nochtans is het ook zo dat de KBS sinds enkele jaren onophoudelijk aan de alarmbel trekt : de drie laatste barometers van de Stichting laten een verontrustende evolutie zien : meer en meer non-profit-organisaties hebben moeite om hun maatschappelijke taak naar behoren uit te voeren omdat overheidssubsidies en privé-bijdragen van jaar tot jaar verminderen.

Ook de organisaties die strijden voor gendergelijkheid blijven niet gespaard van budgettaire beperkingen. En dit ondanks het feit dat de Raad van Europa de Lidstaten meer dan eens opriep om niet te bezuinigen op mensenrechten en op de strijd voor meer gelijkheid.

Maar vrouwenverenigingen en organisaties uit het terrein die vechten voor gendergelijkheid geven niet op. Ondanks de moeilijkheden die zij ondervinden en de steeds groter wordende obstakels zetten zij in weer en wind hun schouders onder de strijd voor meer gendergelijkheid. Gestaag werken zij verder aan het dichten van de genderkloof in onze samenleving.

Welke zijn die verenigingen in het Brussels Gewest en waar kan u deze vinden ? Laat hiertoe vlug uw oog gaan over onze kaart :

Download het volledige gegevensbestand op Opendatastore.brussels.

Heb je opmerkingen of suggesties om onze gegevens te verbeteren ? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via docu@amazone.be.

Referenties
Ipsos Public Affairs, Barometer van de verenigingen voor de Koning Boudewijnstichting, resultaten van de zesde meting, 2015. Online. URL : https://www.kbs-frb.be/nl/~/media/Files/Documents/Press/2016/2016_barometer_persNL.pdf

Koning Boudewijnstichting en Nationale Bank van België, Het economisch gewicht van verenigingen zonder winstoogmerk in België Editie 2013. Online. URL : https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nnsb13.pdf

Raad van Europa, Resolutie 2032 (2015), Equality and the crisis. Online. URL : http://bit.ly/2gUvGry (ENG).


Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY _Icons made by Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY