Homepagina > Menu secondaire NL > Over

Over

Welkom op de website Gender.brussels! Welke is de situatie van vrouwen en mannen in Brussel? Wat doet men in het Brussels Gewest om gendergelijkheid te bevorderen? Welke zijn de instanties bevoegd voor gendergelijkheid? Tot wie kan men zich richten bij klachten? Zoveel vragen die dode letter blijven omdat het niet altijd makkelijk is om hier zelf een antwoord op te vinden. Inderdaad, gendergelijkheid is zowel een transversale als een interdisciplinaire materie. Zich hieromtrent informeren, kan een moeilijke kwestie blijken.

Gender.brussels, wat is dat?

Gender.brussels, uw gids voor gendergelijkheid in het Brussels Gewest
Gender.brussels zal u helpen uw weg te vinden doorheen de bevoegde instellingen en organisaties. De website zal u leiden in uw zoektocht dankzij betrouwbare informatie en officiële gegevens afkomstig van het regionale portaal opendatastore.brussels.

De 3 objectieven van Gender.brussels

  1. u kwaliteitsvolle informatie bezorgen zodat u het genderbeleid van het Brussels Gewest beter begrijpt;
  2. u de vrouwen en mannen laten ontdekken die dagdagelijks meewerken aan de opbouw van meer gendergelijkheid in het Brussels Gewest;
  3. het stimuleren van het gebruik van open data in dienst van gender mainstreaming en de bevordering van burgerparticipatie aan vragen rond gendergelijkheid.

Project "Gender en open data"
Deze website resulteert uit het pilootproject "De Brusselse Genderkaart: gender en open data in het Brussels Gewest", gewijd aan open data en aan gender mainstreaming. Het pilootproject vormde een uitdaging om de wederzijdse banden tussen de "open data"-strategie en de strategie van gender mainstreaming te onderzoeken.
Het project werd uitgevoerd door de vzw Amazone en ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Om meer te weten te komen over het project in zijn geheel, consulteer de rubriek "Gender en open data".

Gender.brussels, wie is dat?

Het portaal Gender.brussels wordt onderhouden door Amazone vzw, Kruispunt Gendergelijkheid, meer bepaald door het Documentatiecentrum Genderbeleid.

Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid
Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid, gelegen in hartje Brussel. Twintig jaar geleden werd Amazone opgericht: een visionair concept dat in meerdere landen werd overgenomen. Het creëren van synergieën en het bundelen van krachten uit de vrouwenbeweging zijn sleutelwoorden voor Amazone. Samen sterk!
Met structurele subsidies van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, runt Amazone de kantoren van een twintigtal vrouwenorganisaties. We hebben ook congres- en vergaderzalen ter beschikking én een Slow Food restaurant. Het Documentatiecentrum Genderbeleid Amazone verzamelt en ontsluit de beleidsliteratuur van de overheid, de vrouwenbeweging en de academische wereld. Het Documentatiecentrum Genderbeleid is de Belgische partner van het European Institute for Gender Equality (EIGE) .

Het Documentatiecentrum Genderbeleid
Het Documentatiecentrum Genderbeleid vormt één van de drie centrale steunpilaren van Amazone. Het verzamelt de beleidsdocumenten met betrekking tot gendergelijkheid van de verschillende bestuursniveaus en teksten (standpunten, dossiers...) uit de vrouwenbeweging. Erkend als “National Focal Point” door het European Institute for Gender Equality (EIGE) en samen met 13 andere vrouweninformatiecentra partner van de Europese virtuele catalogus, fungeert het Documentatiecentrum als doorgeefluik van de grijze literatuur uit België naar het Europees niveau. Het ondersteunt eveneens projecten van Amazone en behandelt informatieaanvragen van actoren uit het domein van gendergelijkheid.